קהילה בצמיחה

תאור ההצעה

בסוף דצמבר 2013 יחל קורס שופטים (4 מפגשים)
מיועד לכל המעוניין/ת החל מגיל 16 בחודש ינואר 2014.
ליצירת קשר
פול שניידמן 052-2480419
אורי לירמן 050-6808383

פרטי המציע

איגוד הגלגליות בישראל