קהילה בצמיחה

תאור ההצעה

לקונדיטוריה דובדבן ברמת טבעון דרוש עוזר קונדיטור

פרטי המציע

לוטפי 052-4231909