קהילה בצמיחה

תאור ההצעה

לאשפר בשר בקרית אתא דרוש משלוחן

פרטי המציע

04-8436969